Bước nhảy hoàn vũ

Thí Sinh

KHÁNH MY - GEORGI GANEV

MSBC: 02

MLEE - KIRIL DIMOV

MSBC: 10

LÂM CHI KHANH - SVETOSLAV VASILEV

MSBC: 03

HỒNG QUẾ - KRISTIAN YORDANOV

MSBC: 07

TRANG PHÁP - DOBRI PETROV

MSBC: 06

VŨ NGỌC ANH - GEORGI DIMOV

MSBC: 12

JENNIFER PHẠM - TEODOR GEORGIEV

MSBC: 01

KHẢ NGÂN - ZHIVKO IVANOV

MSBC: 05

SƠN THẠCH - VYARA KLISURSKA

MSBC: 11

THUẬN NGUYỄN - VIKTORIYA GENCHEVA

MSBC: 08

MINH TRUNG - DANIELA NICHEVA

MSBC: 09

DIỆU NHI - NIKOLAY

MSBC: 04